Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM je osnovan 29. oktobra 1999. godine, ali njegovi osnivači se kontinuirano bave ovom oblašću više od trideset godina kao promoteri novih pristupa u drami i pozorištu u radu s decom, mladima i odraslima (učiteljima, umetnicima...).


CEDEUM je organizacija koja okuplja pozorišne i druge umetnike, pedagoge, psihologe, nastavnike, socijalne radnike, stručnjake za nove medije i druge stvaraoce koje zanima promocija drame u edukaciji i umetnosti.

Festival Mater Terra

CEDEUM ima široku mrežu saradnika, kako u Beogradu tako i u celoj zemlji.

CEDEUM je član i nacionalni centar Internacionalne asocijacije za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA.

CEDEUM ima intenzivnu saradnju i razmenu iskustva na regionalnom i internacionalnom nivou kroz zajedničke projekte sa organizacijama iz oblasti stvaralačkog i umetničkog obrazovanja, posebno drame/pozorišta u obrazovanju/vaspitanju, kao i oblastima kao što su interkulturalni dijalog i komunikacija, vaspitanje za razvoj i mir, ljudska i dečja prava itd. CEDEUM se posebno angažuje u oblasti edukacije edukatora i obuke umetnika.

Upravni odbor

Anđelija Jočić, Predsednica/President
Jelena Stoiljković
Nikola Koruga
Maša Seničić
Jana Milenković

Predsednik

Sanja Krsmanović Tasić

Sekretar

Kristina Mlađenović

Osnivači

Ljubica Beljanski-Ristić
Mila Beštić
Slobodan Beštić
Boris Cakširan
Gordana Dedić
Ivana Despotovic
Danijela Gvozdenović
Jadran Krnajski
Gordana Lebović
Dragan Marković
Branka Srećković
Vedran Vučić