Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM je osnovan kao udruženje 1999. godine i od tada u kontinuitetu aktivno deluje u oblasti kulture, obrazovanja i socijalne zaštite. Osnovni cilj je promocija i afirmacija dramske/pozorišne umetnosti i stvaralaštva u svim oblastima i na svim nivoima vaspitanja i obrazovanja i u svim oblastima umetnosti.

Projekti CEDEUM-a su specifični projekti kulture i umetnosti kako u oblasti kulture i umetnosti tako i u drugim oblastima kao što su obrazovanje i socijalna zaštita kao projekti intersektorske saradnje i ostvarivanja ciljeva prava na kulturu koji uključuju različite uzraste, kategorije i inovativne, stvaralačke i participatorne forme umetničkog izraza kroz dramu i pozorište.

CEDEUM radi na uvođenju drame u obrazovni sistem i uključen je u radne grupe i tela Ministarstva kulture i Ministarstva prosvete u reformske procese i rad na strategiji i kulture i obrazovanja . CEDEUM ima dugogodišnje iskustvo u vođenju projekata i organizovanju drugih manifestacija, posebno onih koje predstavljaju završnice velikih lokalnih, regionalnih i evropskih projekata, a koji se održavaju u Beogradu, drugim gradovima Srbije, regiona i Evrope sa lokalnim, regionalnim i međunarodnim partnerima.

CEDEUM je organizacija koja okuplja pozorišne i druge umetnike, pedagoge, psihologe, sociologe, defektologe, vaspitače, učitelje, nastavnike, profesore, lekare, pravnike. stručnjake za nove medije i druge stvaraoce koje zanima i koji žele da budu aktivni nosioci inovativne, kreativne i participatorne prakse i politike razvoja kreativne drame i drame/pozorišta u obrazovanju, novih tendencija u izvođačkim umetnostima za decu i mlade kroz interdisciplinarne pristupe, kao i različitih oblika susreta, stručnih skupova, prezentacija, seminara, radionica i treninga drame/pozorišta u edukaciji i umetnosti.

CEDEUM ima intenzivnu saradnju i razmenu iskustva kroz različite aktivnosti i zajedničke projekte na nacionalnom, širem regionalnom i internacionalnom nivou sa međunarodnim organizacijama iz oblasti stvaralačkog i umetničkog obrazovanja, posebno drame/pozorišta u obrazovanju/vaspitanju, kao i oblastima kao što su kultura i komunikacija, vaspitanje za razvoj i mir, interaktivni pristupi, inkluzija, interkultura, ljudska i dečja prava itd.

 

CEDEUM podržava druge organizacije i institucije koje se bave dramom i pozorištem u obrazovanju i drugim oblicima kao svoje članove i ima široku mrežu saradnika, kako u Beogradu tako i u celoj zemlji.

Projekti CEDEUM-a su specifični projekti kulture i umetnosti kako u oblasti kulture i umetnosti tako i u drugim oblastima kao što su obrazovanje i socijalna zaštita kao projekti intersektorske saradnje i ostvarivanja ciljeva prava na kulturu koji uključuju različite uzraste, kategorije i inovativne, stvaralačke i participatorne forme umetničkog izraza kroz dramu i pozorište.

Član je Asocijecije nezavisnih kulturne scene Srbije- ANKSS

Predsednica Cedeum-a Sanja Krsmanovć Tasić je od 2010.godine u upravnim telima svetske organizacija, a od 2013.-2017. predsednica komiteta generalne Skupštine organizacije IDEA, a od 2017. predsednica Komiteta za finansije. Takođe je član Koordinacionog komiteta regionalne mreže za Evropu- IDEA Europe.

CEDEUM je organizacija koja okuplja pozorišne i druge umetnike, pedagoge, psihologe, nastavnike, socijalne radnike, stručnjake za nove medije i druge stvaraoce koje zanima promocija drame u edukaciji i umetnosti.

CEDEUM ima široku mrežu saradnika, kako u Beogradu tako i u celoj zemlji.

CEDEUM je član i nacionalni centar Internacionalne asocijacije za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA.

CEDEUM ima intenzivnu saradnju i razmenu iskustva na regionalnom i internacionalnom nivou kroz zajedničke projekte sa organizacijama iz oblasti stvaralačkog i umetničkog obrazovanja, posebno drame/pozorišta u obrazovanju/vaspitanju, kao i oblastima kao što su interkulturalni dijalog i komunikacija, vaspitanje za razvoj i mir, ljudska i dečja prava itd. CEDEUM se posebno angažuje u oblasti edukacije edukatora i obuke umetnika.

Upravni odbor

Anđelija Jočić, Predsednica/President
Jelena Stoiljković
Nikola Koruga
Maša Seničić
Ana Popović

Predsednik

Sanja Krsmanović Tasić

Sekretar

Jovana Mihić

Osnivači

Ljubica Beljanski-Ristić
Mila Beštić
Slobodan Beštić
Boris Cakširan
Gordana Dedić
Ivana Despotovic
Danijela Gvozdenović
Jadran Krnajski
Gordana Lebović
Dragan Marković
Branka Srećković
Vedran Vučić