6.MATER TERRA FESTIVAL

Festival u kome smo videli devet predstava i to tri predstave osnovnoškolskog i šest srednjoškolskog uzrasta u prostoru Kulturnog centra Magacin u Beogradu, prostoru koji inače udomljuje umetnike savremenog stvaralaštva Beograda, Srbije i šire, zaslužuje veliku pohvalu. Deca i mladi su odabirom mesta odigravanja festivala mogla da prošire svoja znanja i shvatanja da se umetnost može dešavati i u alternativnim prostorima, da je važan odnos prema radu, koncentracija i pažnja. Dobro organizovan događaj, koncipiran i ostvaren sa puno ljubavi, efikasno i jednostavno sproveden, omogućio je da tokom 9 sati festivala vidimo 9 predstava osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja i budemo deo dva razgovora u krugu.

Naš prvi i najjači utisak je da je ovaj festival značajan, voljen i u tom pogledu je u potpunosti prevazišao sva očekivanja. Iako je trajao punih devet sati, prisutnost duha i interesovanje nisu nedostajali u toj sjajnoj atmosferi. Želimo da istaknemo i besprekornu organizaciju, u kojoj je u svakom trenutku poštovana satnica.

U nedelju je odigrana predstava Teatra Levo “Kutije” nakon koje je su dodeljena priznanja, EKOLOŠKE ZVEZDE i EKOLOŠKI PUTOKAZI učesnicima. Poseban kvalitet i specifičnost Festivala je da je nekompetitivan i da služi kao mesto za podršku i razvoj dramskih grupa i studija.

Zanimljiva je karakteristika ovogodišnjeg festivala da su svih devet grupa, pa i predstava Teatra Levo, u svojim predstavama se bavile temom “ekologije duše”.   Ocena stručnog tima Festivala


01/01/2020